| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска пракса
Информације и саопштења
ЛинковиО Вишем суду
2009. је година реформе правосуђа, те су Законом о уређењу судова (Сл. гласник РС, 116/08 и 104/09) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл. Гласник 116/08) основани нови судови.
Дана 01.01.2010. године у Србији почињу да раде судови опште и посебне надлежности.

Судови опште надлежности су

     Врховни касациони суд у Београду - највиши суд у Републици Србији
     Апелациони судови - у Новом Саду, Београду, Нишу и Крагујевцу
     Виши судови - којих има двадесет и шест
     Основни судови са својим судским јединицама, који заокружују организацију судова опште надлежности, а има их тридесет и четири.
 
Судови посебне надлежности
  • Привредни судови са судским јединицама - шеснаест привредних судова
  • Привредни апелациони суд са седиштем у Београду
  • Управни суд са седиштем у Београду и одељењима у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду
  • Виши прекршајни суд са седиштем у Београду и одељењима у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду. Четрдесет и пет прекршајних судова са одељењима суда
 
Виши суд у Пироту
 
До периода успостављања нове мреже судова на територији Пиротског округа био је Виши суд у Пироту са подручним Oсновним судом у Пироту који у свом саставу обухватао и три судске јединице у Бабушници, Белој Паланци и Димитровграду. Са успостављеном новом мрежом судова имамо поделу на Виши суд у Пироту и два  Основна суда у Пироту и Димитровграду.
 
Општина Пирот место Пирот,
Општина Бела Паланка место Бела Паланка,
Општина Бабушница место Бабушница и
Општина Димитровград место Димитровград.
Има укупно 92.277 становника (Попис 2011.). Седиште му је у граду Пироту.

Основни подаци везани за Виши суд у Пироту  

Адреса : Српских владара 126
Телефон : 010 / 312-447
Факс: 010 / 312-442
Веб презентацијa: www.pi.vi.sud.rs
e-mail: uprava@pi.vi.sud.rs

Писарница суда : 010/ 312-434
Матични број : 17773003
Шифра делатности: 75230
ПИБ: 106399721
Текући рачун-редовни : 840-1620-21
Текући рачун-депозит : 840-254802-82
Текући рачун-судске таксе : 840-29600845-26
Текући рачун-казне и трошкови поступка : 840-29574845-38

Радно време Вишег суда у Пироту је од 7.30 до 15.30 сати.


У истој згради смештени су Виши суд у Пироту, Основни суд у Пироту, Више  јавно тужилаштво, Основно јавно тужилаштво и Прекршајни суд, као и Одељење Центра за медијацију, који правосудни органи користе заједнички улаз.

Зграда у којој је смештен Виши суду Пироту, као и остали правосудни органи, има посебан улаз којим је омогућен приступ лицима са посебним потребама
. Овај улаз се налази у приземљу дела зграде коју користи Основни суд у Пироту, а направљен је средствима која потичу из донације Владе Краљевине Норвешке.


Претрага сајта

Поставите питање
Информатор - Виши суд у Пироту

Информатор о раду - aжуриран 05.06.2018. године - у (pdf) формату можете преузети >>>

Информатор о раду - aжуриран 05.06.2018. године - у (doc) формату можете преузети  oвде

Обавештење

Виши суд у Пироту је је у току 2016.године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.


Водич за остваривање права


2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"