| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска пракса















Информације и саопштења
Линкови
Конатакти у суду
ВИШИ СУД У ПИРОТУ
Српских Владара 126
18300 Пирот
web aдреса: www.pi.vi.sud.rs
телефон/факс: +381(10)312 442; +381(10)312 447


в.ф Председника суда
Зоран Колев
E-mail zoran.kolev@pi.vi.sud.rs
телефон 010/313-726
 
Заменик в.ф. Председника суда
Марина Живковић
 
Претрага сајта

Поставите питање
Информатор - Виши суд у Пироту

Информатор о раду - aжуриран 12.01.2018. године - у (pdf) формату можете преузети  oвде

Информатор о раду - aжуриран 12.01.2018. године - у (doc) формату можете преузети  oвде

Обавештење

Виши суд у Пироту је је у току 2016.године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.


2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"